ธัญญปุระ เทรลรัน ส่วนหนึ่งในการผลักดัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว สู่พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินมาตั้งแต่ ปี 2556 โดยมุ่งหวังที่จะการสร้างกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักรู้ และรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศ ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ณ เขตห้ามล่าสัตว์เขาพระแทว อีกทั้งร่วมระดมทุนเพื่อสนับสนุน โครงการ“คืนชะนีสู่ป่า” และ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าต่างๆ ภายในเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์เขาพระแทว

     ธัญญปุระภูเก็ต เรียนเชิญนักวิ่งร่วมกิจกรรมงานวิ่งเทรลครั้งยิ่งใหญ่ ประจำจังหวัดภูเก็ต THANYAPURA TRAIL RUN 2023 ครั้งที่ 10 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ สนามกีฬาธัญญปุระ สู่เส้นทางวิ่งในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว โดยปีนี้จะเปิดระยะทางการวิ่งเพิ่ม รวมทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ 5 10 และ 15 กิโลเมตร นักวิ่งจะมีโอกาสสัมผัส ธรรมชาติป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมร่วมสนุกมากมายภายในงาน

สมัครซื้อตั๋ววิ่งได้แล้ววันนี้ – 15 ตุลาคมนี้

     This is one of the most unique trails in Thailand, exclusive to Thanyapura. Apart from the obvious benefits of the exercise, you will get to experience the beautiful nature of Phuket’s last remaining evergreen rainforest and challenge yourself with your own pace of 5 km/10km and 15 km. With natural obstacles along the way, crossing the streams and jumping over fallen trees will be part of the fun! On top of that, you will get to support the good cause of preserving the wildlife, as ticket proceeds will go to the Gibbon Rehabilitation Project and other charities.

Buy Ticket Today Until 15 Oct 2023

ภาพกิจกรรม Thanyapura Trail Run 2022